Konsep Asas Jirim

Maksud Jirim Jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Jirim boleh wujud dalam tiga keadaan: Pepejal Cecair Gas Contoh jirim yang ditemui dalam kehidupan harian: Air Udara Tanah Tumbuhan Haiwan Manusia Perubahan Keadaan Jirim Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh pemanasan atau penyejukan. Pepejal ke Cecair … Read more